Välkommen till Mjölby Pistolklubb

Breadcrumbs

Årsmöte för verksamhetsåret 2023

Välkomna alla medlemmar till årsmöte för verksamhetsåret 2023, måndagen 26:e Februari 18:00 i lufthallen

Kallelse till årsmötet finns publicerad på vår hemsida, i kallelsen kan man läsa att styrelsen lägger fram en proposition om att anta nya uppdaterade stadgar. Dessa stadgar finns publicerade på vår hemsida men för att läsa dem måste man först logga in i "klubbstugan"