Skriv ut

Magnumfält

on .

Magnumfältskjutning är precisionsskjutning mot fältskyttemål i terräng. 


Precisionsmomentet - antal poäng i ringade figurer - tillmäts mycket stor betydelse inom magnumfältskyttet.

Antalet poäng skall i en väl avvägd bana vara den faktor som avgör placeringarna inom varje vapengrupp.

Ingen klassindelning tillämpas inom magnumfältskjutning.