Skriv ut

Inbjudan till Öppet styrelsemöte

Skriven av Styrelsen on .

Mjölby Pistolklubb hälsar alla medlemmar och även målsmän till juniorer

välkomna till Öppet styrelsemöte 2022. Mötet ersätter årets halvårsmöte.

Vi kommer att hålla ett öppet styrelsemöte där du som medlem har
möjlighet att få insyn i styrelsens arbete. Du har här möjlighet att ta del av
hur styrelsen arbetar och vilka planer som finns för resten av året. Under
mötet bjuds på enklare förtäring.

Plats: Mjölby PK:s luftskyttehall i Slomarp.
Tid: Måndagen 31:e oktober 18:30

Vill du närvara? Anmäl dig i så fall till sekreteraren:

Thomas Östergren 0705-837077

Välkommen!