Ett litet försök att sammanställa dom vanligaste pistolskyttegrenarna i Sverige.

Har ni några synpunkter på innehållet så får ni gärna kontakta Stefan Anderberg

 

Skriv ut

Fältskjutning

Skriven av Johan Fransson on .

Omfattning

Fältskjutning omfattar skjutning på korta tider mot i terrängen, på varierande sätt, anordnade mål. Skjutningen utförs i patruller. Förflyttning mellan målen sker i regel till fots.

En fältskyttetävling går ut på att med så många skott som möjligt träffa alla figurer. Resultatet anges vanligen ex: 47/25, vilket betyder 47 träff i 25 figurer. Vid vissa tävlingar (poängfältskjutning) sammanräknas antalet träff med antalet träffade figurer. Enligt exemplet ovan skulle då resultatet bli 72 poäng.

En tävling i fältskjutning omfattar ett antal stationer. På varje station skjuter man patrullvis mot 1 till 6 mål. Ofta är dessa uppdelade på flera målgrupper. 6 skott avlossas under mycket varierande tider, vanligen under en totaltid av 5 till 25 sekunder. I varje patrull kan 5 till 20 skyttar tävla. Vanligast är dock 10 skyttar per patrull.

Antalet stationer varierar beroende på typ av tävling. En större mästerskapstävling såsom ett svenskt mästerskap eller ett landsdelsmästerskap omfattar vanligen 10 stationer, d.v.s. 60 skott. En nationell tävling eller en kretstävling omfattar normalt 8 stationer (48 skott). Även 6 och 7 stationer förekommer.

Inga provserier skjuts, utan tävlingen börjar direkt på den första stationen. Skytten skall vara inskjuten och väl förberedd innan tävlingen börjar.

Fältskjutning är en av de grenar som har utövats sedan bildandet av Pistolskytteförbundet 1936.

Källa: Pistolskytteförbundet

Skriv ut

Fripistol

on .

Fripistol är en utomhusgren mot en 10-ringad precisionstavla. Pistolen är i kaliber 5,6 mm och får endast laddas med ett skott i taget.

Källa: Svenska Sportskytteförbundet

Skriv ut

Luftpistolskytte

Skriven av Sara Anderberg on .

Det här anses av många vara den allra svåraste skytteformen, eftersom minsta misstag eller darrning kan få stora negativa konsekvenser på träffbilden.

Luftpistolskytte kräver mer än andra tävlingsgrenar att man verkligen håller stilla och kramar av skottet. Det är också viktigt att man verkligen slutför avfyrningen innan man tar ner vapnet. 

Luftpistolskytte kan man börja med i unga år och får då möjlighet att inleda skyttekarriären sittande och kan med stöd underifrån hålla i pistolen med båda händerna. Varefter man blir äldre övergår man till stående skytte med stöd av båda händerna för att till slut stå och skjuta med hjälp av bara en hand.

Lufttavla

Luftpistol skjuts inomhus på tiometersbana på tavlor som är drygt 15 centimeter breda. Banorna är utrustade med olika former av tavelförflyttare som gör att skytten kan föra tavlan till sig och från sig utan att gå från platsen. Vissa banor är utrustade med elektroniska tavlor, man skjuter som vanligt men istället för att ha en papptavla där man ser var skotthålet hamnar mäter tavlan in var man träffat med hjälp av elektronik och man ser sina träffar på en display vid sin skjutplats. Vid tävling skjuts provskott under en tid av 15 minuter och sedan 40 eller 60 tävlingsskott, beroende på klass. Tävlingstiden är 50 min för 40 skott och 75 minuter för 60 skott.

Den största och mest populära ungdomstävlingen är Svenska UngdomsCupen.

Vid tävling finns en skjutledare och denne startar och stoppar tävlingen samt kontrollerar vapnen efter avslutad tävling.

Skriv ut

Magnumfält

on .

Magnumfältskjutning är precisionsskjutning mot fältskyttemål i terräng. 


Precisionsmomentet - antal poäng i ringade figurer - tillmäts mycket stor betydelse inom magnumfältskyttet.

Antalet poäng skall i en väl avvägd bana vara den faktor som avgör placeringarna inom varje vapengrupp.

Ingen klassindelning tillämpas inom magnumfältskjutning.

Skriv ut

Militär snabbmatch

on .

Klassindelning

Militär snabbmatch skjuts strikt enligt nationella regler enligt klassningen för precisionsskjutning, dvs i vapengrupperna A och B öppen klass 1, 2 och 3 samt vapengrupp C indelat i de nationella klasserna 1, 2 och 3 samt Dam C 1, 2 och 3, Vet Y C, Vet Ä C och Junior C.

Någon blandning av vapengrupper får inte ske.

Skriv ut

PPC

on .

 

PPC-Skytte är en relativt ny skyttegren i Sverige.
Skytteformen kommer ursprungligen från USA där det från början var ett träningsprogram för polisen.

Skytteformen är naturligtvis störst i USA, där den endast är "öppen" för poliser och federalt anställd personal. I Europa är det Tyskland som är störst med ca. 2200 aktiva. I Sverige är vi ungefär 300 skyttar från 80 talet klubbar. Antalet ökar stadigt .

Det skjuts både VM och EM i denna gren.
Varje år arrangeras VM inom WPFG (World Police and Firegames).
1999 hölls spelen i Stockholm.
Det arrangeras också ett Inomhus VM varje år i den tyska staden Marsberg.

Skyttet i Sverige började 1996-97 med att Torups PK i Halland arrangerade ett antal klubbtävlingar. År 1998 arrangerade Torup en Cuptävling med fyra deltävlingar. År 1999 utökades Cuppen till tio tävlingar. Under 2000 arrangeras också tio Cupptävlingar. Dessa är nu utspridda till fyra olika klubbar. Torup, Halmstad, Harplinge och Vårgårda. Under senare år har det arrangerats ca 25 cuptävlingar per år och dessa har varit utspridda över landet.

Under hösten 1999 inleddes en försöksverksamhet inom SPSF (Svenska Pistol Skytte Förbundet) som skall pågå under två år. Detta för att utvärdera om PPC skall tas upp på det ordinarie programmet. Vi aktiva skyttar har skapat en projektgrupp som administrerar försöksverksamheten och driver utbildningar för klubbar och skyttar.
I dags läget (vintern 2002) har det genomförts ett 30 tal utbildningar och ca. 320 skyttar har prövat på att skjuta i någon form.

Hur bedrivs skyttet ?

PPC är en typ av precisionsskytte med grovkalibriga revolvrar och pistoler. Vapen som innefattas av de nationella vapengrupperna A och R kan användas. PPC innefattar sju olika vapengrupper. (se under siten regler)

Skyttet bedrivs på en skjutbana på olika avstånd. 3, 7, 15, 25 och 50 Yards. Skyttet bedrivs också på olika skjuttider. Tex. 6 skott på 12 sekunder. 12 skott på 20 sekunder, 18 skott på 90 sekunder eller 24 skott på 165 sekunder. Tiderna inkluderar drag från hölster och omladdning.

Det förekommer också olika skjutställningar under en match. Du ser lite olika exempel under siten regler.

Tavlan som beskjuts kallas B-27.
Måtten är 1500X600 mm.
Tavlan är ringad från valören 7 till 10 och i mitten finns en innertia som kallas X.

En match består av 150 skott och målet är att få ihop 1500 poäng. Därav namnet på grenen.

Skriv ut

Precisionsskjutning

on .

Precisionsskjutning är skjutning på bana mot pistoltavla på 25 m avstånd.

Omfattning

En tävling i precisionsskjutning består av ett antal serier skjutna mot internationell pistoltavla på 25 m avstånd. Varje serie består av 5 skott avlossade under en tid av 5 minuter.

Antalet serier varierar beroende på typ av tävling. En mästerskapstävling såsom svenskt mästerskap, landsdelsmästerskap eller kretsmästerskap omfattar 10 serier, d.v.s. 50 skott. En nationell tävling eller en kretstävling kan omfatta 6 serier. Även 7 och 10 serier förekommer. Vissa mindre tävlingar såsom klubbtävlingar eller serietävlingar kan bestå av 4 serier.

Innan tävlingsserierna skjuts, skjuts en provserie. Detta för att kontrollera att bl a vapnets skottställning inte har rubbats eller att någonting annat inträffat med vapnet. Man har då möjlighet att justera vapnets skottställning utan att det påverkar tävlingsresultatet.

Precisionsskjutning, eller Banskjutning eller Skolskjutning som det tidigare kallades, är en av de grenar som har utövats sedan bildandet av Pistolskytteförbundet 1936. Fram till mitten av 60:talet sköts grenen på en annan tavla och på 30 m avstånd. Varje serie bestod då av 6 skott. Skjuttiden var 6 min.


Internationell pistoltavlaSom mål används den internationella pistoltavlan. Tavlan har yttermåtten 60 x 60 cm.

ring X = 25 mm
ring 10=50 mm
ring 9=100 mm
ring 8=150 mm
ring 7=200 mm
ring 1=500 mm
ringbredd = 25 mm


Genomförande

En tävling i precisionsskjutning skjuts vanligen från skjuthall. Även skjutning i det fria kan förekomma. En skjuthall är en byggnad med tak och väggar. Sidan som vetter mot målen är öppen eller har öppningsbara luckor. Målen står uppställda mot en skjutvall, ett kulfång som stoppar kulorna efter det att de skjutits genom tavlorna.

Platserna i hallen är vanligen numrerade. Skyttarna intar sina tilldelade platser och ställer därefter i ordning sin utrustning. Som utrustning kan nämnas målkikare, verktyg för att justera vapnets riktmedel, en klocka för att kontrollera skjuttiden samt naturligtvis vapen och ammunition.

Skjutledaren är den person som leder skjutningen och som talar om för skyttarna när de får skjuta och när de får gå fram och titta på tavlorna. Skjutledarens kommandon måste följas av alla. Disciplinen är mycket viktig för säkerheten.

När man har skjutit en serie går man fram och tittar på tavlorna. Det kallas för att markera. Resultatet protokollförs. Kulhålen kritas och klistras igen med speciella klisterlappar. När alla kommit tillbaka till skjutplatserna kommenderar skjutledaren och man skjuter nästa serie.

När skjutningen är slut kontrolleras att alla vapen är tomma. Därefter läggs vapnen ned i väskorna.

Resultatet från de olika serierna sammanräknas och man får veta om man lyckades skjuta bättre än sina kamrater.

Skjutteknik

Hur gör man för att träffa ett 5 cm stort område på 25 m med en pistol, dessutom om man bara får hålla pistolen med en hand? Prova själv genom att hålla en vikt på 1 kg med rak arm. Hur stilla kan du hålla den?

Ingen människa kan hålla någonting absolut stilla. Det är det som gör sporten så svår och så utmanande. Men! Alla kan träna sig att hålla stilla, eller nästan stilla.

Tekniken går ut på att försöka hålla pistolen så stilla det går inom riktområdet. Under tiden man försöker få kornet att ligga rätt i siktskåran, ökar man trycket på avtryckaren. När siktbilden stämmer gäller det att få iväg skottet. Nu gäller det att inte öka trycket på avtryckaren för fort och bestämt. Om man gör det orsakar man det skyttar kallar ett "ryck". Avfyringen måste ske omedvetet. 

Det har skrivits spaltmeter om hur ett perfekt skott ska avfyras. Utbildningsdelen av Skjuthandboken rekommenderas om man vill fördjupa sig.


Precision - Kommandon och särskiljning i poäng

Skjutledaren använder vissa ord som alla skyttar vet innebörden av. Följande kommandoord används i precisionsskjutning.

Ladda! Skyttarna fyller på magasinet med 5 skott, för in det i pistolen och gör den skjutklar. Tiden från Ladda till eld är 60 sek

Färdiga! kommenderas 3 s före skjutningens början.

Eld! kommenderas och skjutningen börjar.

Eld upphör! kommenderas utdraget under skjuttidens 3 sista sekunder. Skjuttiden är slut och skott får inte längre avlossas.

Patron ur, proppa vapen kommenderas efter seriens slut. Det innebär att skyttarna ska kontrollera sina vapen efter att de skjutit klart. Inga magasin får sitta kvar i pistolerna och patronlägena ska förses med säkerhetspropp, alla vapen kontrolleras av funktionär att de är proppade innan markering sker.

Vapen och ammunition får inte vidröras under markeringen förrän det kommenderas "Ladda" inför nästa serie.

Vapen och ammunition får inte vidröras under markeringen, detta fär först ske efter att alla är tillbaka i skjuthallen och skjutledaren kommenderar "Ladda" för nästa serie.

Särskiljning innebär att om två skyttar har fått samma poäng, hur gör man för att rangordna dem? Jo man räknar serierna bakifrån. Den som har högsta resultatet i sista serien går före. Har skyttarna samma resultat på sista serien så tittar man på serien innan o.s.v. framåt.

Källa: PistolskytteförbundetSkriv ut

Snabbpistol

on .

Snabbpistol är en utomhusgren med pistol i kaliber 5,6 mm mot fem 5-ringade snabbpistoltavlor där ett skott per tavla i varje 5-skotts serie räknas. Tävlingen omfattar två omgångar ˆ 30 skott med vardera två 8-sekunders serier, två 6-sekunders serier och två 4-sekunders serier.

Källa: Svenska Sportskytteförbundet

Skriv ut

Sport- & Grovpistol

on .

Båda grenarna är utomhusgrenar med pistol eller revolver i kaliber 5,6 mm för sportpistol och 7,6 - 9,65 mm för grovpistol. Tävlingen består av 30 skott mot precisionstavla och 30 skott mot snabbpistoltavla. I snabbmomentet är tiden 3 sekunder per skott.

Skriv ut

Standardpistol

on .

Standardpistol är en utomhusgren med pistol i kaliber 5,6 mm och tävlingen består av tre omgångar mot precisionstavla. Dessa består av fyra serier om fem skott och tiderna per serie är 150, 20 och 10 sekunder.

Källa: Svenska Sportskytteförbundet