Välkommen till Mjölby Pistolklubb

Breadcrumbs

Skjuttider

Mjölby Skyttecentrum                                                                                                                                   

Vid egen träning skall våra "Råd/Regler" följas. Information finns även uppsatt på pistolbanan.

 

 Måndag-Fredag 

 Lördag-Söndag
Helgdag 

Januari-December*

 8-21

9-19

 

   

*Skjutförbud julafton och juldagen.


Råd/Regler

 • Vid egen träning skall skjutning ske på någon av de platser som är mellan de upphängda markeringarna,
  plats 1-15, 16-30 är de olika alternativen.
 • Vid skjutning är det obligatoriskt att nät framför skjutplats rullas ut i sin fulla längd och efter avslutad
  skjutning åter rullas in. Vid inrullning säkerställer man att tomhylsor hamnar i rännan.
 • Plocka upp de hylsor som hamnat utanför nätet och lägg dem antingen i ränna alternativt i avsett kärl
  som finns vid miljöstation.
 • Sopa upp hylsor från golvet i skjuthall, släng hylsor i avsett kärl vid miljöstation.
 • Lösa speglar, markeringsmateriel, tavelhållare, nedre fäste för tavelhållare och tvingar för fixering av
  vridställ finns i teknikrummet. Samtligt materiel åter till teknikrum efter avsluta skjutning.
 • Fältmål förvars på anvisad plats, efter avslutad skjutning skall fältmål åter till anvisad plats.
 • Fältmål skall sättas i målstället.
 • Säkerställ att alla utrymmen är låsta/släckt innan ni lämnar skyttecentrum.

Vid frågor kontakta:

Hans Fredriksson 0702792706

Niklas Engholm 0706518533

Lars Andersson 0705334054