Välkommen till Mjölby Pistolklubb

Breadcrumbs

Börja med pistolskytte

Pistolskytte är en sport och en hobby som kan utövas av alla, oavsett ålder och kön och en sport som kan utövas av familjer tillsammans. Många som någon gång provskjutit, blir bitna och tycker att sporten är rolig. Den är dessutom relativt billig då pistolerna vi använder har en lång livslängd.

Mjölby Pistolklubb bedriver såväl krut- som luftvapenskytte. Vi har egen 25/50-metersbana för krutskytte med 60 skjutplatser på 25 m banan och 28 skjutplatser på 50 m banan.

Vintertid tränar och tävlar många av medlemmarna luftskytte. Det gör vi i vår egen inomhushall med nio elektroniska banor av fabrikat SIUS.

Ungdomar är välkomna och kan börja med luftpistolskytte från cirka tio års ålder. När man är 15 år kan man börja med krutvapen. Mjölby Pistolklubb har en väl utvecklad ungdomsverksamhet med många aktiva ungdomar.

Vill du komma igång? Ta kontakt med Mjölby pistolklubb. Du kan få möjlighet att provskjuta, för att se om det är något för dig. Vi tror att du blir fast direkt.
Många upptäcker att det är en spännande sport som kräver bra reaktionsförmåga, bra finmotorik och koncentrationsförmåga. Den som skjuter bör vara ödmjuk och tåla ett nederlag, eftersom skotten långt ifrån alltid träffar där man vill.

Vill du börja som skytt kan du ansöka om medlemskap i klubben, nya skyttar erbjuds utbildning för att erhålla "Pistolskyttekortet", något alla nya pistolskyttar i Sverige måste göra om man vill skjuta med krutpistol där säkerheten ständigt står i fokus. Pistolutbildningen består av både teori och praktik.

Det krävs sex månaders aktivt medlemskap, och ett tydligt intresse, innan man kan ansöka om föreningsintyg för att sedan ha möjlighet att köpa ett eget tävlingsvapen.
Dessförinnan ska skytt ha genomgått pistolkursen. Dessutom krävs att skytt har skjutit tre guldserier (46 poäng) och tre tillämpningsserier med sex träffar.
Licens kan utfärdas av polismyndigheten till personer som har föreningsintyg och har fyllt 18 år. Personen måste dessutom ha ett godkänt säkerhetsskåp för vapenförvaring.

För luftvapen krävs ingen licens, däremot måste skytt vara 18 år för att få äga ett sådant.

Mjölby Pistolklubb har ett antal föreningsvapen som lånas ut till skyttar. Du behöver alltså inte köpa något vapen omedelbart.

Mjölby Pistolklubb är medlem i Svenska Pistolskytteförbundet, med tävlingsgrenarna:
Precisionsskytte med krutvapen i olika vapenklasser
Fältskytte med krutvapen i olika vapenklasser
Militär Snabbmatch i olika vapenklasser
Magnum Precision och Magnum Fält
Springskytte
Luftpistol

Mjölby Pistolklubb är även med i Svenska Skyttesportförbundet, med tävlingsgrenarna:
Fripistol
Snabbpistol
Sport och Grovpistol
Standardpistol
Luftpistol

Om du är intresserad av att prova på pistolskytte är du välkommen att kontakta oss. Vi har olika paket att erbjuda i form av Eventskjutningar